31 สิงหาคม 2020

ROBOT SPIRITS Gundam GP01 Fb Full Burnern ver. A.N.I.M.E. กำหนดวางจำหน่ายม.ค. 2021 พร้อมเอฟเฟคท์เวอร์เนียร์ขนาดใหญ่!

พร้อมเปิดพรีออเดอร์ตามร้านทั่วไปแล้ว!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?