20 กรกฎาคม 2020

ครั้งแรกที่ไม่เคยมีมาก่อน! FW GUNDAM CONVERGE EX31 Neue Ziel II พร้อมจำหน่ายวันนี้!

บีมเซเบอร์ขนาดใหญ่ และฐานดีสเพลย์ก็มา!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?