24 มกราคม 2023

รอบล่าสุดของ GUNDAM UNIVERSE วางจำหน่ายเดือนมิถุนายน! ฟิกเกอร์ 4 ตัว อาทิเช่น Gundam Aerial และShining Gundam เข้าร่วมไลน์อัพ

รอบล่าสุดของ GUNDAM UNIVERSE วางจำหน่ายเดือนมิถุนายน! ฟิกเกอร์ 4 ตัว อาทิเช่น Gundam Aerial และShining Gundam เข้าร่วมไลน์อัพ

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?