21 สิงหาคม 2016

อัพเดทข้อมูลข่าวสารล่าสุดของงาน! C3TOKYO 2016 ที่จัดขึ้นใน 27-28 ส.ค. ที่ Maku Hari Messe!

และเวทีของ Iron-blooded และ GBF Try !

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?