19 สิงหาคม 2022

Gundam World CONTRAST ในโอซากาเริ่มวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ Hirakata Park ในโอซากา!

จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าวันที่ 1 ตุลาคม!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?