10 กุมภาพันธ์ 2022

เอนจอยไปกับ Gundam Universe ในพื้นที่ Yokohama Bay ! GUNDAM PORT YOKOHAMA เปิดให้บริการ 19 กุมภาพันธ์!

เราจะไล่เรียงไปในหลายอีเวนท์ รวมถึงการแสดงแสงสีใหม่ถอดด้าม!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?