25 มีนาคม 2021

THE GUNDAM BASE จะจัดงานแสดงพิเศษเกี่ยวกับ Mobile Suit Gundam Hathaway และ SD GUNDAM WORLD HEROES ตั้งแต่ 26 มีนาคม!

SATELLITE Stores จะเริ่มต้นจัดนิทรรศการตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?