2 พฤศจิกายน 2020

ไลน์อัพเพิ่มเติมสำหรับงาน GUNPLA EXPO 2020 สินค้าได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว! โมเดล GUNPLA แบบต่างๆของ THE GUNDAM BASE จะจำหน่ายแตกต่างกันในแต่ละวัน

ตั๋วแบบมาก่อนได้ก่อนจะจำหน่ายไปจนถึง 9 พฤศจิกายน

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?