30 มกราคม 2024

SEED&GUNDAM SERIES ที่ Anime Tokyo Station เริ่มวันที่ 2 กุมภาพันธ์! จะจัดแสดง วัสดุการผลิต และภาพประกอบ

นิทรรศการจัดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?