18 มกราคม 2024

Rising Freedom Gundam Snow Sculpture ได้จัดแสดงที่ Sapporo Snow Festival! GUNDAM BASE POP-UP ก็ยังจัดที่ New Chitose Airport อีกด้วย!

THE GUNDAM BASE POP-UP ที่สนามบิน New Chitose เปิดให้บริการในวันที่ 26 มกราคม! เทศกาลหิมะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?