12 ธันวาคม 2023

Piloted Robot Archax & Quadruped Walking Ride SR-02 เปิดตัวที่นิทรรศการ GFY! Limited Time ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม!

มีการวางแผนสาธิตการเคลื่อนไหวอีกด้วย!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?