1 พฤศจิกายน 2023

TOKYO GUNDAM English Guide สร้างสรรค์โดยนักเรียนมัธยมปลาย เริ่ม 3 พฤศจิกายนนี้! ขอแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวกันดั้มและบริเวณริมน้ำโตเกียว!

แผนที่ภาษาอังกฤษพิเศษที่แนะนำปะติมากรรมกันดั้มขนาดเท่าจริงก็จะมีการแจกด้วย!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?