25 พฤษภาคม 2020

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA Exclusive Pre-open Program ถูกยกเลิก และมีการเลื่อนงาน Grand Opening

เราจะประกาศวันเวลาสำหรับงาน Grand Opening อีกครั้ง เมื่อมีข้อสรุปแล้ว

ภาพยนตร์แนะนำ

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?