31 สิงหาคม 2021

เผย The Birthday FortuneLattes สำหรับเดือนกันยายน ที่ GUNDAM Café! รวมทั้ง 6 คาแรคเตอร์อย่าง Shinn และ Mineva!

ตัวละครอื่นๆคือ Graham, Argo, Roux, และ Heine!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?