29 กรกฎาคม 2021

ชีวประวัติอย่างย่อของนักบิน จะมีให้รับชมกันที่ Gundam Cafe TOKYO Restaurant Area เริ่ม 31 กรกฎาคม!

ภาพยนตร์จะมีเนื้อหาของนักบิน 8 คนจากซีรีส์กันดั้มที่ต่างกัน!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?