27 กุมภาพันธ์ 2021

แนวคิดจาก Ryotaro Okiayu & Daisuke Sakaguchi! A STAND UP~GUNDAM Café RADIO Collab Drink~ อีเวนท์เริ่มตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ ช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น!

ถูกสร้างมาเพื่อ V Gundam’s Üso โดยเฉพาะ!

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?