7 ธันวาคม 2020

GUNDAM Café TOKYO Free Talk Program Nichihachi จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม!

หัวข้อแรกคือ “I Love DOM!”

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?