26 ตุลาคม 2020

เสื้อแจ็คเก็ตคอลแลป STRICT-G Mobile Suit Z Gundam MA-1 และแจ็คเก็ต ALPHA รูปแบบอื่น โดยมี 4 แบบออกวางจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม!

รวมไปถึงการ Tie-In กับ Mobile Suit Gundam และ Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack!

There is a site suitable for your area of residence. Would you like to open the suitable site?