SANGOKU SOKETSUDEN

ANNOUNCEMENT

"SD GUNDAM WORLD SANGOKU SOKETSUDEN”
ตอนใหม่ ตั้งแต่ตอนที่ 8 พร้อมฉายเร็วๆ นี้

เราจะเริ่มฉายตอนที่ 8 และตอนต่อจากนี้ไปของ "SD GUNDAM WORLD SANGOKU SOKETSUDEN” ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2021 นี้!

ตอนที่ 8 : ออกอากาศตั้งแต่เวลา 1ทุ่ม. น. วันที่ 18 มี.ค. 2021 (เวลาญี่ปุ่น)

สามารถรับชมได้ทาง Gundam.Info และ FLIXER!