เนื้อเรื่อง

ตอนที่ 22 ฉงฉี จู่โจมในที่สุดฮาโลทั้ง 5 ชิ้นก็มารวมกันครบ ทำให้ปิรามิดทำงาน สุดท้ายแล้ว นี่จะเป็นกุญแจหยุดดาวสีนิล ซึ่งเป็นอันตรายของโลกนี้ได้หรือไม่ พวกเล่าปี่ไล่ตามฮาโลจนมารวมกันอยู่หน้าปีรามิด สิ่งที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกเขาคือบุคคลชั่วร้ายผู้ก่ออันตรายให้กับโลกนี้ คลีโอพัตราคิวเบเลย์เล่าถึงความหมายของฮาโลทั้ง 5 ให้เขาฟัง แต่เขากลับเล่าอีกด้านอันเลวร้ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฮาโล เมื่อฮาโลทั้ง 5 ถูกย้อมด้วยจิตใจอันชั่วร้าย ดวงดาวสีนิลก็จะปรากฏออกมา!!