เนื้อเรื่อง

ตอนที่ 6 จอมมารจุติโจโฉวิงก์กันดั้มที่เดินทางอยู่ในมุฉะเวิลด์ล้มลงในเมืองเพราะความหิวโหย ก็ได้ชายใจดีเลี้ยงข้าวจนพลังกลับมา แต่ชายผู้นั้นกลับเป็นโนบุนางะ โนบุนางะพาโจโฉไปออกรบด้วย แสดงความแข็งแกร่งของกองทัพและพลังที่หาใครเทียบได้ยากของตนให้เห็น และพยายามชวนมาเป็นลูกน้อง ทว่าโจโฉปฏิเสธคำเชื้อเชิญของโนบุนางะ เล็งเห็นว่าจะต้องได้สู้กันอีกครั้งแน่นอน อีกด้านหนึ่ง พวกเล่าปี่ก็ไปถึงไนท์เวิลด์และเข้าพักในเมืองหนึ่งคืน แต่ว่า...