เนื้อเรื่อง

ตอนที่ 2 เสียงเรียกหาความยุติธรรม"ประตูข้ามมิติ" โบราณสถานในลั่วหยางทำงาน บุคคลปริศนาที่บอกว่าตนชื่อ "ซัมจั๋ง" ติดต่อมาหาพวกเล่าปี่ สิ่งที่ซัมจั๋งบอกมา คือความจริงสำคัญเกี่ยวกับอันตรายของโลก พวกเล่าปี่ที่ได้รู้ว่าเพื่อจะก้าวข้ามภัยอันตรายนั้น จำเป็นจะต้องใช้ฮาโล 5 ตัวที่กระจายอยู่ทั่วโลก ก็ขอความช่วยเหลือจากสหายเก่า ซุนเกี๋ยนกันดั้มแอสเทรย์ แล้วออกเดินทางไปทั่วโลก