สินค้า

SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET

SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
SDW HEROES REVIVAL OF THE HEROES! WUKONG IMPULSE GUNDAM (CHILDHOOD Ver.) & SANZANG STRIKE FREEDOM GUNDAM SET
วันวางจำหน่าย
November. 2023
ราคา
1,500 yen (excluding tax)
ช่วงอายุผู้ซื้อ
8+ years
©SOTSU・SUNRISE