สินค้า

SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM

SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
SDW HEROES KNIGHT STRIKE GUNDAM
วันวางจำหน่าย
February. 2022
ราคา
700 yen (excluding tax)
ช่วงอายุผู้ซื้อ
8+ years
©SOTSU・SUNRISE