ตัวละคร

คลีโอพัทตาคิวเบเลย์

นักพากย์:
คามามุระ ยูนะ

มิโกะแห่งเรจิน่าเวิลด์ มีทั้งความงดงามและซื่อตรงพร้อมทั้งภูมิปัญญา ปกครองประเทศ เป็นคนแรกๆ ที่รู้สึกถึงความผิดปกติของโลก ร่างกายอ่อนแอแต่กำเนิด และมีบางสิ่งบางอย่างจ้องเธออยู่