ตัวละคร

แฮหัวตุ้นทอลกีสⅢ

นักพากย์:
อุจิโนะ ทาคาอากิ

หนึ่งในผู้บังคับการ "บลูวิงก์คอเปอเรชั่น" ธุรกิจยักษ์ใหญ่แห่งเขตเว่ย รวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่ด้วยเครือข่ายเฉพาะ รับบทคอยสนับสนุนเล่าปี่หรือซุนเกี๋ยน