ตัวละคร

แฮหัวเอี๋ยนทอลกีส

นักพากย์:
คิอุจิ ทาโร่

หนึ่งในผู้บังคับการ "บลูวิงก์คอเปอเรชั่น" รับหน้าที่สนับสนุนพวกเล่าปี่เหมือนกับแฮหัวตุ้น