MECHANICS

กันดั้ม GP ราเซ็ต

กันพลาคัสค้อมบิลด์ตัวใหม่ของโอเกอร์ ที่ใช้กันดั้ม GP-02
เป็นต้นแบบ มีโครงสร้างบึกบึนและกำลังขับที่ทรงพลัง อีกทั้ง
ยังตกแต่งรูปร่างภายนอกให้ดุดันราวกับเทพอสูร นอกจากนี้
ยังติดตั้งเตาพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้เครื่องในคราวนี้
สามารถใช้ทรานซั่มแบบเฉพาะพิเศษได้

MOVIES