MECHANICS

กันดั้มดับเบิลโอสกาย

เป็นเครื่องรุ่นปรับปรุงขนานใหญ่ของดับเบิลโอไดเวอร์เอซ
หลังจากพังเสียหายยับเยินใน GPD จนกำเนิดเป็นกันพลา
ตัวใหม่ของริคุ เครื่องนี้ดัดแปลงพัฒนาโดยใช้ประสบการณ์
การต่อสู้และการผจญภัยที่ผ่านมาของริคุ หล่อหลอมขึ้น
ภายใต้คอนเซ็พท์ดับเบิลโอกันดั้มผนวกกำลังของกันดั้ม
จากภาคอื่นๆ โดยเฉพาะสมรรถนะของเดสทินีกันดั้มที่ถูก
นำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องคราวนี้ด้วย

MOVIES