MECHANICS

RX ซีโร่มารุ

กันพลานินจารุ่น SD ไทป์ เดสทรอยโหมดของยูนิคอร์น
กันดั้มใช้ที่เป็นต้นแบบ จะกลายเป็นชิโนบิฟอร์มร่างตอนปกติ
ส่วนยูนิคอร์โหมดจะกลายเป็นคาคุเระฟอร์มสำหรับไว้ใช้
เวลาซ่อนเร้นอำพรางตัว เป็นเครื่องที่ยังมีความลับอยู่อีกมาก

MOVIES