MECHANICS

กัลบาดี้ รีเบค

เป็นกันพลาที่ได้ต้นแบบจากกัลบาดี้เบต้า และถูกดัดแปลง
ขนานใหญ่สำหรับเน้นพละกำลังและความแข็งแรงทนทาน
เป็นพิเศษ อาวุธอย่างแฮมเมอร์บลายเยอร์ขนาดมหึมา
และปืนใหญ่ลูกปรายถูกสร้างขึ้นใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เป็นเครื่องเฉพาะทางสำหรับยอดฝีมือโดยเฉพาะ

MOVIES