MECHANICS

กีร่า กีราก้า

เป็นกันพลาที่มีต้นแบบจากกีราก้า เครื่องต้นแบบเดิม
ซึ่งมีกำลังแรงอยู่แล้ว ได้งถูกนำมาเพิ่มพลังให้มีกำลังขับ
แรงยิ่งขึ้นไปอีก ใบมีดฮีทซิงค์ระบายความร้อนที่ถูกติดไว้
ทั่วตัว นอกจากจะช่วยดูดซับและระบายความร้อนแล้ว
มันยังถูกใช้เป็นฮีทเบลดสำหรับจู่โจมได้อีกด้วย

MOVIES