MECHANICS

กันดั้มจี้เหยียนอัลตรอน

มีต้นแบบจากอัลตรอนกันดั้ม โดยเพิ่มส่วนของ
หัวมังกรคู่เข้าไปที่แขนทั้งสองข้าง และตกแต่งให้มี
ดีไซน์ตามคอนเซ็พท์ของเสือและหมาป่า ไม่เฉพาะแต่
รูปร่างหน้าตา เพราะมันมีความว่องไวและความดุดัน
ในแบบของสัตว์ป่าซ่อนอยู่ในกันพลายอดยุทธตัวนี้

MOVIES