MECHANICS

กันดั้มดับเบิลโอไดเวอร์ เอซ

(เวอร์ชั่นหลังฉายตอนที่ 7 เป็นต้นไป)
พาวเวอร์อัพกันพลาที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มพลังให้กับ
กันดั้มดับเบิ้ลโอไดเวอร์ ด้วยคำชี้แนะของ KO-1(โคอิจิ)
จึงสร้างเป็นแบ็คแพ็คใหม่ "ไดเวอร์เอซยูนิต" ที่ช่วยเพิ่ม
กำลังขับเคลื่อนให้สูงยิ่งขึ้น อีกทั้งริคุยังเสนอไอเดียเพิ่มพลัง
ให้กับดาบขนาดใหญ่ "GN ไดเวอร์ซอร์ด" ด้วยการเชื่อมต่อ
กับระบบ GN คอนเดนเซอร์จนมีอานุภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก
กันพลาตัวใหม่ที่ถือเป็นพัฒนาการไปอีกก้าวในฐานะไดเวอร์
ของริคุตัวนี้ ได้สร้างผลงานสมฐานะ "เอซ" ของฟอร์สบิลด์ไดเวอร์ส

MOVIES