MECHANICS

กรีมัวร์ เรด เบเรต์

เป็นกันพลาที่ได้กรีมัวร์เป็นต้นแบบ มันถูกออกแบบ
ให้สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ตามคอนเซ็พท์ที่วางไว้
ทุกส่วนของตัวเครื่องถูกดัดแปลงมาสำหรับใช้สู้รบจริง
เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับมือโปร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้
ได้แสดงทักษะฝีมือออกมาอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีอ็อปชั่น
พาร์ทไม่เกี่ยงขนาดไซส์ให้เลือกใช้ได้อีกหลากหลายด้วย

MOVIES