MECHANICS

โมโมคาพูล

กันพลาของโมโมที่ใช้คาพูลเป็นต้นแบบ เพราะดูน่ารัก
จึงถูกดัดแปลงให้มีหน้าตาเหมือนเพนกวิ้น และเพราะ
น่ารักจึงมีมินิคาพูลใส่เอาไว้ข้างใน แต่เพราะไม่น่ารัก
มิซซายล์ลอนเชอร์จึงถูกถอดออก ส่วนกรงเล็บถ้าแหลมคม
จะดูไม่น่ารักจึงต้องเหลาให้มน จนทำให้พลังโจมตีลดลง
ไม่เพียงแต่ความน่ารัก เพราะยังมีความเร็วและความทนทาน
ที่ถูกเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษด้วย

MOVIES