CHARACTERS

เคิร์ท

ไดเวอร์ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการในสังกัดฟอร์สกองพล
ยานเกราะที่เจ็ดร่วมกับแจ็ค เป็นผู้ชายสุขุมเยือกเย็นที่มุ่งแต่ปฏิบัติ
ภารกิจ แม้จะมีผู้บังคับบัญชาที่น่ารักแสนซนแค่ไหนก็ไม่หวั่นไหว

MOVIES