CHARACTERS

เอมิเลีย

1 ในรองหัวหน้าของฟอร์ส AVALON เป็นไดเวอร์หญิง
ที่สุขุมเยือกเย็น จงรักภักดีต่อแชมเปี้ยนซึ่งเป็นหัวหน้า
ฝีมือในฐานะไฟท์เตอร์ของหล่อนก็จัดว่ายอดเยี่ยม

MOVIES