CHARACTERS

นามิ (นานาเสะ นานามิ)

พนักงานร้าน "THE GUNDAM BASE" ที่พวกริคุเข้าออกมาเป็นเวลานาน เป็นพี่สาวใจดีที่ชอบดูแลคนอื่น แต่กลับไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับกันพลา มักเรียกชื่อหุ่นในเรื่องผิดอยู่เป็นประจำ

MOVIES